Ασφαλής χρήση Διαδικτύου

Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του διαδικτυακού σεμιναρίου για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, οι μαθητές του σχολείου μας ενημερώθηκαν, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις) και την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 (Ε΄ και ΣΤ΄), για τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους στο διαδίκτυο, το block και το report, τη θετική διαδικτυακή αλληλεπίδραση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων ,την υπερβολική ενασχόληση , τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τις επαφές με αγνώστους κ.α.

Η ενημέρωση διήρκησε μία (1) διδακτική ώρα και οι μαθητές στο τέλος της παρουσίασης μπορούσαν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στον εκπαιδευτικό, ο οποίος μέσω του chat τις μετέφερε στην επιμορφώτρια του σεμιναρίου. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.