Εκπαιδευτικοί

Διευθύντρια : Ζερβή Αγγελική

Α1 : Φυλλαδιτάκης Εμμανουήλ (Υποδιευθυντής)

Α2 : Κανδύλη Χαρίκλεια

Β1 : Τσιγκούνη Γεωργία 

Β2 : Παναγοπούλου Γεωργία

Γ1 : Παπανικολάου Δήμητρα

Γ2 : Παυλοπούλου Μαρία

Δ1 : Παγουλάτου Βασιλική

Δ2 : Μεσσαλά Μαρία

Ε1 : Παπαγεωργίου Σταύρος

Ε2 : Σφήκα Ουρανία

ΣΤ : Κουτσοσπύρου Χριστίνα

__________________

Τμήμα Ένταξης : Πανίτσα Πηνελόπη

Ψυχολόγος : Μπουγιουκλής Δημήτριος

Κοινωνική Λειτουργός : Διονυσοπούλου Νικολέτα

Παράλληλη Στήριξη: Αγγελόπουλος Διονύσιος

Αγγλικά : Βασιλείου Πηνελόπη

Αγγλικά : Λαμπροπούλου Αθανασία

Γαλλικά : Καμίτση Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή :  Χαχόπουλος Ευάγγελος

Φυσική Αγωγή : Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Μουσική : Καφέζα Ιωάννα

Μουσική : Τσάμη Χρυσούλα

Εικαστικά : Γρίβα Αγγελική

Θεατρική Αγωγή : Βρόντος Γεώργιος

ΤΠΕ : Παπαδήμα Αικατερίνη

Ολοήμερο : Γρίβα Αγγελική

Σχολικός Νοσηλευτής : Κατσαντώνης Νικόλαος