Παρουσίαση του έργου «Making Friends»

Το έργο μας «Making Friends» είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ουσιαστικών συνδέσεων μεταξύ μαθητών από διάφορα μέρη της Ευρώπης σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο. Πιστεύουμε ότι η οικοδόμηση διεθνικών φιλιών είναι κρίσιμη για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και της ενότητας μεταξύ των πολιτισμών μας. Μέσα από ελκυστικές και συνεργατικές δραστηριότητες θα επιδιώξουμε να ξεπεράσουμε τα γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια, ανοίγοντας τις πόρτες στον αυθεντικό διάλογο και στη δημιουργία μακροχρόνιων δεσμών. Είμαστε έτοιμοι να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στις σχέσεις που μπορούμε να οικοδομήσουμε κάνοντας φίλους.
Στο πρόγραμμα αυτό το σχολείο μας συνεργάζεται με άλλα δύο σχολεία από την Ελλάδα, δύο σχολεία από την Ιταλία, εννέα σχολεία από την Τουρκία και ένα σχολείο από την Πολωνία.
Η διάρκειά του είναι από το Δεκέμβριο 2023 έως τον Ιούνιο 2024. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις τάξεις Δ1, Δ2, Ε1 από τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, Πηνελόπη Βασιλείου και Αθηνά Τζουμανίκα.
Μπορείτε να δείτε τα συνεργαζόμενα σχολεία στο χάρτη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://padlet.com/savasoren78/making-friendstwinning-1ctj02yvr9u1bsmx