ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η δράση αυτή ήταν πολύ διασκεδαστική για τους μαθητές μας καθώς είδαν παραδοσιακά παιχνίδια απο την Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα είδαν το παιχνίδι «Κάστρο» από την Τουρκία

https://www.youtube.com/watch?v=pntwlfqfO5M  

το παιχνίδι «Κλέψε τη σημαία» από την Ιταλία

https://www.youtube.com/watch?v=xQ1YtTbXl8A

και το «Μαντηλάκι» από την Ελλάδα

https://www.canva.com/design/DAGCyPi3xXQ/0PGe-dvlDU9nzxEAVBLSJw/view?utm_content=DAGCyPi3xXQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor  

Στη συνέχεια διασκέδασαν παίζοντας το ιταλικό παιχνίδι!  

https://www.canva.com/design/DAGFp3D3qVI/XILZISB7RFRIH4oe_E_qeQ/edit?utm_content=DAGFp3D3qVI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton