Ιανουάριος 2022 αρχείο

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ευ Ζην

Στα πλαίσια του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και συγκεκριμένα στην ενότητα «ευ ζην», οι μαθητές της Γ τάξης ασχολήθηκαν με τα συναισθήματα. Μία από τις δράσεις που έγιναν ήταν η δραματοποίηση του παραμυθιού του εγωιστή γίγαντα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό για την ποικιλία και την ένταση των συναισθημάτων των ηρώων του. Οι μαθητές έπαιξαν, χάρηκαν και …

Συνέχεια ανάγνωσης