Οι νεροεξερευνητές και ο Κύκλος του Νερού Δ2

3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων,  ¨Φροντίζω το περιβάλλον¨.
Τομέας Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά με τίτλο προγράμματος Νερο…..εξερευνητές.

Στη συνέχεια του 3ου Ε.Δ. μελετήσαμε αναλυτικά τον κύκλο του νερού, τον σχεδιάσαμε και τον παίξαμε σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με τον ομώνυμο τίτλο!
Επίσης, συλλέξαμε γνωστές εκφράσεις για το νερό και τις σχεδιάσαμε σε μια εντυπωσιακή αφίσα.