Νερο…εξερευνητές Δ2

3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων,  ¨Φροντίζω το περιβάλλον¨.
Τομέας Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά με τίτλο προγράμματος » Νερο…..εξερευνητές»

Οι Νεροεξερευνητές του τμήματος Δ2 έφτιαξαν ομάδες όπου έψαξαν και συζήτησαν για το νερό: «Πώς μας προστατεύει και πώς να το προστατεύουμε!» Στη συνέχεια μοιράστηκαν τις απόψεις τους και με τις υπόλοιπες ομάδες. Καταλήξαμε στις καλύτερες προτάσεις για το πώς να μην το σπαταλάμε.
Φέραμε παραδείγματα χωρών όπου το νερό μοιράζεται με συγκεκριμένα λίτρα ανά άτομο λόγω έλλειψης, ή μέρη όπου το καθαρό νερό δεν είναι δεδομένο. Αποτυπώσαμε το θλιβερό αυτό θέμα σε χαρτί, όπου οι πολύχρωμες ζωγραφιές συγκινούν