Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την παρακάτω Εγκύκλιο, για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς – κηδεμόνες ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στην Εγκύκλιο.