Ιανουάριος 2023 αρχείο

Επιμόρφωση

Ο Συντονιστής κος Κονιδάρης Γεώργιος πραγματοποίησε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 39ου Δ.Σχ. Πατρών, στο χώρο του σχολείου,  με θέμα «Διαχείριση σχολικής τάξης και προβληματικών συμπεριφορών» στις 21/12/2021.