Δειγματικές διδασκαλίες ΣΤ΄ τάξης

26-4-2024: 3η Δειγματικη διδασκαλία της ΣΤ τάξης. Θέμα: Τα ύψη του τριγώνου από «τεχνη»-τες μαθητές.Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σφήκα Ουρανία