Δειγματικές διδασκαλίες ΣΤ΄ τάξης

31-10-2023: 1η  Δειγματική διδασκαλία της ΣΤ΄ τάξης στο μάθημα της Γλώσσας. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σφήκα Ουρανία. Θέμα: Η διαφήμιση, τα θετικά και τα αρνητικά της. Προετοιμασία και παρουσίαση διαφήμισης από τους μαθητές του ΣΤ2 ατομικά ή ομαδικά.