Οι χώρες μας!

Το παρακάτω ηλεκτρονικό  βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής εργασίας, που προέκυψε από τη διαδικτυακή συνάντηση μας με τα άλλα σχολεία. Ξεφυλλίζοντάς το μπορεί κανείς να διαβάσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις χώρες του προγράμματος! 

  https://online.fliphtml5.com/dctmr/igun/#p=2