Απρίλιος 2024

Μαθαίνουμε να εντοπίζουμε ψεύτικους ανθρώπους ή λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τις ψηφιακές διαφημίσεις και πώς να προστατευόμαστε από την εξαπάτηση από τις διαφημίσεις. Μαθαίνουμε να εντοπίζουμε ψεύτικους ανθρώπους ή λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.