Μάρτιος 2024

Τι είναι οι «ψευδείς ειδήσεις»; Πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε;  Σ’αυτην τη δράση στόχος μας ήταν να δώσουμε απαντήσεις σ’αυτές τις ερωτήσεις και να δούμε πώς δημιουργούνται οι ψευδείς ειδήσεις και βίντεο. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες breakyourownnews και synthesia και έμαθαν πώς προκύπτουν άρθρα και βίντεο που δεν είναι αληθινά.