Παρουσίαση του έργου «Digital World, Literate Kids»

Ο ψηφιακός γραμματισμός έχει γίνει το σύνολο των βασικών ικανοτήτων του εικοστού πρώτου αιώνα. Οι μαθητές πρέπει να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των μέσων, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια. Πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των μέσων ενημέρωσης και τη δική τους συμπεριφορά στα μέσα ενημέρωσης (πνευματικά δικαιώματα, παράνομες λήψεις, επικίνδυνη συμπεριφορά μέσων). Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με σύνεση, ασφάλεια και ηθική. Στο πρόγραμμα αυτό το σχολείο μας συνεργάζεται με τρία σχολεία από τη Ρουμανία, δύο σχολεία από την Τσεχία, πέντε σχολεία από την Τουρκία, ένα σχολείο από την Ουγγαρία, ένα σχολείο από τη Βόρεια Μακεδονία, ένα σχολείο από την Πολωνία και ένα σχολείο από την Ισπανία. Η διάρκειά του είναι από το Δεκέμβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2, από την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας, Πηνελόπη Βασιλείου και τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής, Μαρκαντωνάτο Σταύρο