Νοέ 27

Ενδοσχολική Επιμόρφωση:»Σχεδιασμός ΕΠΕ»

Στις 17/11/2023, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση σε συνεργασία με το όμορο 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Ν. Αχαΐας, κ. Σεραφείμ Ευθυμία και η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής κ.Βέρρα Μαρία ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων σχετικά με τον σχεδιασμό των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαιδευτικής Παρέμβασης. Ακολούθησε μία γόνιμη και παραγωγική συζήτηση, προκειμένου να λυθούν σχετικές απορίες και να
Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) αποτελεί το πλαίσιο που εξασφαλίζει στους μαθητές με δυσκολίες την ικανότητα αλληλεπίδρασης με το μαθησιακό περιβάλλον, προσφέροντάς τους τα εχέγγυα για να αναπτύξουν πλήρως τις δεξιότητές τους. Επιπρόσθετα, αποτελεί πεδίο συνεργασίας των γονέων, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού των ΚΕΔΑΣΥ και όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση των μαθητών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ως διαδικασία αποτελεί παιδαγωγική και διδακτική πρόκληση. Ως προϊόν είναι μοναδικό, όπως είναι ο κάθε μαθητής, οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, αλλά και δεσμευτικό προς όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.