Μαθαίνουμε για τους γιατρούς χωρίς σύνορα

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι τάξεις Β1-Β2-Ε1-Ε2, ασχοληθήκαμε με την ενότητα του εθελοντισμού και συγκεκριμένα με την υποενότητα: Μαθαίνουμε για τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία μέσα από συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, την παρακολούθηση ενημερωτικών βίντεο  και την παρουσίαση διαφανειών να γνωρίσουν τις δράσεις των γιατρών χωρίς σύνορα και την προσφορά τους σε χώρες με ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη και να κατανοήσουν πως χωρίς την εθελοντική δράση των γιατρών αυτών, πολλοί ενήλικες και παιδιά δε θα βρίσκονταν σήμερα στη ζωή.