Ο κύκλος του νερού Δ1

» Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»
Στα πλαίσια του 3ου εργαστηρίου δεξιοτήτων ¨Φροντίζω το περιβάλλον¨ και πιο συγκεκριμένα στον τομέα Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά με τίτλο προγράμματος » Νερο…..εξερευνητές», αναπαραστήσαμε μέσα σε χάρτινα κουτιά με πλαστελίνες τον κύκλο του νερού ( συμπύκνωση, βροχόπτωση, συγκέντρωση, εξάτμιση) αφού πρώτα χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες συνεργασίας. (Δ1)