Δικαιώματα των παιδιών Δ2

2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων,  Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη .
Τομέας Ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο προγράμματος » Εγώ … και τα δικαιώματά μου!» 

Στο τμήμα Δ2 και σε αυτό το Εργαστήριο Δεξιοτήτων συζητήσαμε εκτενώς τα δικαιώματα των παιδιών. Μιλήσαμε επίσης για το ευαίσθητο θέμα της βίας από κοντινά μας πρόσωπα και πώς μπορούμε να μιλήσουμε στη δασκάλα μας γι’αυτό ώστε να μας βοηθήσει. Φτιάξαμε ωραίες ζωγραφιές με διάφορα δικαιώματα των παιδιών και τις ενώσαμε σε ένα υπέροχο τεράστιο κολάζ!