«Δικαιώματα – Υποχρεώσεις» Δ1

» ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» 
Στα πλαίσια του 2ου εργαστηρίου δεξιοτήτων Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη, στον τομέα Ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο προγράμματος » Εγώ … και τα δικαιώματά μου!», μέσα από τη δημιουργία τριών ομάδων συνεργασίας στο Δ1 φτιάξαμε κολάζ με φωτογραφίες παιδιών και ύστερα από καταιγισμό ιδεών καταγράψαμε τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτά.