Δειγματική διδασκαλία Β2

Δειγματική διδασκαλία-ετεροπαρατήρηση από την κα Παναγοπούλου Γεωργία (Ανθολόγιο)
(Δράση συντονιστή κ. Φυλλαδιτάκη Εμμανουήλ)