Ετεροπαρατήρηση και διάχυση δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ συγκεντρώθηκαν και μοιράστηκαν τις εργασίες τους, για μια ενδιαφέρουσα ετεροπαρατήρηση και διάχυση δραστηριοτήτων.