28/02/23…

Οι μαθητές της Στ’ τάξης γράφουν τις σκέψεις τους, στέλνουν αγάπη…