Επίσκεψη ΠΡΩΤΟ & Φάρμα

Τα τμήματα Α1 και Α2, στα πλάισια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο «Φροντίζω και αγαπώ τα ζώα» και επίσης στα πλαίσια Προγράμματος «Πάρε δώσε με τα ζώα» , επισκέφτηκαν το εργοστάσιο ΠΡΩΤΟ και τη Φ¨άρμα Της Γιαγιάς.