Μαΐ 14

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄Τάξη του Δημοτικού Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-21 θα γίνονται καθημερινά από 15/5/2020 έως 29/5/2020, 9-11.30π.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους
γονείς/κηδεμόνες,
αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο
Δημοτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η χρήση μάσκας και γαντιών κατά την είσοδο στο σχολείο. Θα υπάρχει αντισηπτικό κατά την είσοδό σας και καλό είναι να τηρείτε τις αποστάσεις. Επίσης να έχετε το ατομικό σας στυλό για την συμπλήρωση των εγγράφων.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ