Φεβ 21

Digital World, Literate Kids – Ξεκινάμε!!!

Ιανουάριος 2024

Το πρόγραμμα ξεκίνησε παρουσιάζοντας την πόλη μας με δικές μας φωτογραφίες!

https://padlet.com/smarkanto/photos-of-patras-qnmigw5gcej225n9 

Απαντήσαμε ερωτηματολόγια και φτιάξαμε λογότυπα!