Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (2021-2022)

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας για το 2021-2022.