Οκτ 06

AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2020-2021

Η πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του 39ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας (2020-2021) Σύνοψη έκθεσης.