Ενημέρωση για εγγραφές στην Α Γυμνασίου στο 20ο Γυμνάσιο

Παρακαλούμε τους γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο 20ο Γυμνάσιο Πατρών να μελετήσουν την παρακάτω ενημέρωση.