Εικονική κινητικότητα: Μια νέα εμπειρία!

Κατά τη διάρκεια του Μαϊου – Ιουνίου 2021 πραγματοποιήσαμε μια τριήμερη εικονική κινητικότητα το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ GOAL με θέμα την δημιουργία ιστοριών χρήσιμοποιώντας την εφαρμογή Book Creator.
Ο τίτλος της δράσης ήταν «Οι Υπερ-ήρωες του κόσμου μας» και η δράση έγινε μέσω της πλατφόρμας zoom. Συμμετείχαν πάνω από 200 μαθητές από τα 5 συνεργαζόμενα σχολεία, οι οποίοι εργάστηκαν σε ομάδες εθνικές ή διεθνείς ανάλογα με την ηλικία τους. Αφού συζήτησαν για τα προβλήματα του κόσμου μας, έγραψαν, εικονογράφησαν και ηχογράφησαν την αφήγηση των βιβλίων τους στην αγγλική γλώσσα αλλά και στη γλώσσα κάθε χώρας. Συνολικά δημιουργήθηκαν 23 ηλεκτρονικά βιβλία που μπορεί κανείς να τα δει στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://padlet.com/lispolzleitner/w9mboe0h6spz

‘Ηταν μια δράση που απαιτούσε πολλές δεξιότητες αλλά ταυτόχρονα και μια εξέχαστη εμπειρία!