Μάρτιος 2024

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, βρίσκεται η ιστορία-κόμικ που φτιάξαμε σε συνεργασία με όλα τα σχολεία του προγράμματος. Την αρχή έκανε το συντονιστικό σχολείο και μετά κάθε μέλος τη συνέχιζε. Κεντρικός άξονας της ιστορίας ήταν η ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

comic story – Free stories online. Create books for kids | StoryJumper