«Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Συμμετοχή μαθητών της ΣΤ’ τάξης στον διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά». 

Την Παρασκευή, 31/03/23, μαθητές της Στ’ τάξης έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Παιχνίδι και Μαθηματικά». Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά! Δήμητρα Παπαδοπούλου, μπράβο που είχες την καλύτερη επίδοση!

(Αποτελέσματα εδώ)