Ιαν 18

«Προστατεύουμε τα δικαιώματα των παιδιών» Δ1

» ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»
Στα πλαίσια του 2ου εργαστηρίου δεξιοτήτων Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη, στον τομέα Ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο προγράμματος » Εγώ … και τα δικαιώματά μου!», μέσα από τη δημιουργία τριών ομάδων συνεργασίας στο Δ1 φτιάξαμε αφίσες με τα δικαιώματα των παιδιών και τους φορείς που τα στηρίζουν»