Επικοινωνία σχολείου – οικογένειας και τρόποι ενίσχυσής της

Επιμόρφωση για γονείς κι εκπαιδευτικούς από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κο Δημάκο Ιωάννη με θέμα: «Επικοινωνία σχολείου -οικογένειας και τρόποι ενίσχυσής της»