Δεκ 13

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Η σχολική μας κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) μαζί για το σχολείο της συμπερίληψης και της αποδοχής. Γιατί η ευαισθητοποίηση για θέματα ΑμεΑ είναι καθημερινή πράξη και όχι μόνο ευκαιριακή γιορτή της 3ης Δεκεμβρίου, της παγκόσμιας ημέρας ΑμεΑ.