Ημέρα Αθλητισμού

Οι μαθητές μας απόλαυσαν την Ημέρα Αθλητισμού, με ποικίλες δραστηριότητες.