Νοέ 04

Ενδοσχολική επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Στις 27 Οκτωβρίου και αφού είχαν πλέον αποχωρήσει οι μαθητές, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία από τον υποδιευθυντή του σχολείου και συντονιστή των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄