Αγάπη, Κατανόηση και μια Αγκαλιά για όλους

Σχολική βία -Ενημέρωση γονέων, Κατεβάστε και διαβάστε το παρακάτω έγγραφο: