Μαρ 03

Διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23

Επισυνάπτεται η υπουργική εγκύκλιος για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23.