Ο Λαγός και η Χελώνα…

Δράση των τάξεων Α1 και Α2 στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Για να εμπεδώσουμε το σεβασμό του άλλου ακόμα και όταν εκείνος έχει την ιδιότητα του αντιπάλου με τον μύθος του Αισώπου «Ο Λαγός και η Χελώνα». Και το χαρήκαμε πολύ!!!!