Δεκ 24

2η Εικονική Κινητικότητα

15-17 Δεκεμβρίου 2021: 2η Εικονική Κινητικότητα: Χριστούγεννα! Έθιμα, κατασκευές, τραγο΄ύδια. Επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος: https://wke.lt/w/s/QsOPAX