Ευχαριστήρια Επιστολή προς τους Γονείς και Κηδεμόνες

Επισυνάπτουμε ευχαριστήρια επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες: http://39dim-patras.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2021/12/ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ.pdf