Οκτ 06

Επιστολή ενημέρωσης για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στο σχολείο μας. http://39dim-patras.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-39ο-2.pdf