Μαΐ 09

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Σχετικά με την προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της περιόδου Μαΐου 2021, θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω: