Απρ 18

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στο πλαίσιο της δράσης  «How we play» ασχοληθήκαμε με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο τους. Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης επέλεξαν τρία από τα αγαπημένα τους παιχνίδια, έγραψαν πώς παίζονται και στη συνέχεια με τη βοήθεια των εκπ/κών Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας βιντεοσκοπήθηκαν. Στόχος της δράσης είναι οι μαθητές των άλλων σχολείων της σύμπραξης να γνωρίσουν τα παιχνίδια μας και να μάθουν να τα παίζουν. Αντίστοιχα, οι μαθητές του σχολείου μας θα εμπλουτίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους παίζοντας τα παιχνίδια των άλλων χωρών. Η δράση μας αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του προγράμματος, αλλά μπορείτε να τη δείτε και εδώ ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.

https://www.slideshare.net/secret/3KCfyBDyxUMjY1

Video Editor: HOW WE PLAY – Videos