ΕΠΕΙΓΟΝ Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την έναρξη της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε όπως φροντίσετε για την εγγραφή των παιδιών σας  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο καθώς είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα ξεκινήσει στο σχολείο μας.

Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.

Για την εγγραφή, συμπληρώστε τα στοιχεία του παιδιού (Όνομα, Επώνυμο, Αριθμό Μητρώου ) ακριβώς όπως αναγράφονται στον έλεγχο προόδου που έχετε πάρει στο Α΄Τρίμηνο.  

Θα ήταν σκόπιμο να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες που θα βρείτε στην παρακάνω διεύθυνση.
https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf