Οκτ 23

«Το 39 Δημοτικό Πάτρας στον θαυμαστό κόσμο του ERASMUS+»

Αγαπητοί γονείς!
Όπως ίσως ήδη έχετε πληροφορηθεί, το σχολείο μας, μετά από οργανωμένη προσπάθεια και συντονισμό, πέτυχε τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+!
Ο τίτλος του προγράμματος είναι «G.O.A.L» (Games for Active Learning), δηλαδή «Παιχνίδια για ενεργή μάθηση». Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι https://gamesforactivelearning.com/
Πρόκειται για συνεργασία του σχολείου μας με άλλα 4 σχολεία από την Ευρώπη, προερχόμενα από Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρο και Αυστρία.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω των οποίων οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν τον πολιτισμό άλλων χωρών, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Επίσης θα μπορέσουν να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν με μαθητές από τις άλλες χώρες.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια, χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η γλώσσα επικοινωνίας είναι η αγγλική. Όλες οι δράσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος και του
σχολείου μας, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε.
Στο πλαίσιο του έργου οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν χρήση της
εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-twinning. Πρόκειται για έναν ασφαλή χώρο στον οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο μαθητές και εκπ/κοί των συνεργαζόμενων σχολείων, με σκοπό την επικοινωνία τους και την ανάρτηση των εργασιών τους. Με λίγα λόγια, η πλατφόρμα θα είναι ο κοινός χώρος συνάντησής μας.
Τον Οκτώβριο του 2020 θα επισκεφτούν το σχολείο μας μαθητές και εκπ/κοί από τις άλλες χώρες. Θα είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να συνομιλήσουν από κοντά με κάποιους από τους Ευρωπαίους φίλους και δασκάλους τους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος τον Μάρτιο του 2021, 6 μαθητές του σχολείου μας, συνοδεία εκπαιδευτικών, θα επισκεφτούν το σχολείο της Κύπρου.
Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα παιδιά, ενώ πέραν των άλλων, θα αναδειχθεί ένας λόγος παραπάνω για να μάθουν την αγγλική γλώσσα, να εξασκηθούν στη χρήση του υπολογιστή και να νιώσουν πολίτες της Ευρώπης.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, απευθυνθείτε στην συντονίστρια του προγράμματος κ. Πόπη Βασιλείου, την εκπαιδευτικό Αγγλικής του σχολείου μας.
Ελπίζουμε στη στήριξή σας, σ’ αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου