2η κινητικότητα Erasmus + ΚΑ229 στο πλαίσιο του προγράμματος G.O.A.L. στην Ιταλία.

Στο διάστημα 3-7/11/2021 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Δραστηριότητα Μάθησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο εταιρικό σχολείο της σύμπραξής μας στη Νικότερα της Ιταλίας. Από το σχολείο μας συμμετέιχαν τέσσερις εκπαιδευτικοί, η Παναγιώτα Παπανικολάου (ΠΕ70), η Δήμητρα Παπανικολάου (ΠΕ70), η Αλεξία Πάγκου (ΠΕ70.5) και η Πηνελόπη Βασιλείου (ΠΕ06). 

Οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν το σχολείο Istituto Comprensivo A.Pagano, παρακολούθησαν διδασκαλίες και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω παιχνιδιών και δραστηριοτήτων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση αυτή με οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3l3uwcH