Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, μετά τις διακοπές του Πάσχα

Παρακάτω επισυνάπτονται οι Οδηγίες της έναρξης λειτουργίας του σχολείου μας μετά τις διακοπές του Πάσχα.