«Παίζουμε και μαθαίνουμε παρέα, πάντα με βλέμμα θετικό!»

Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Ενότητα «ΕΥ ΖΗΝ» και οι μαθητές μας έπαιξαν, έμαθαν, μπήκαν στον κόσμο του άλλου χωρίς να χαθούν σε αυτόν…